Bc. Pavel Žedňanský

Diplomová práce

Podnikové manažerské informační systémy – Business Inteligence (kritéria výběru, implementace, reporting)

Company management unformation systems - Business Intelligence (criteria of selection, implementation, reporting)
Anotace:
Tato práce je věnována manažerským informačním systémům (MIS) jako nástrojům sloužícím k zefektivnění kontroly, řízení a informovanosti ve společnosti. Mým cílem je podat co nejpodrobnější popis způsobu výběru a zavedení MIS do zavedené stavební společnosti. V první části této práce – teoretické části jsou shrnuty poznatky o manažerských informačních systémech. Tato část je rozdělena na tři kapitoly …více
Abstract:
This thesis describes the managerial information system (MIS) which are used for more effecient control, management and knowledgeability in the company. Aim of my thesis is to describe in details the way of choice and implementation of MIS into the established building company. In the first part of my thesis (theoretical part), there is summarized the knowledge of MIS. This part is divided into three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní