Bc. Pavel Žedňanský

Master's thesis

Podnikové manažerské informační systémy – Business Inteligence (kritéria výběru, implementace, reporting)

Company management unformation systems - Business Intelligence (criteria of selection, implementation, reporting)
Abstract:
Tato práce je věnována manažerským informačním systémům (MIS) jako nástrojům sloužícím k zefektivnění kontroly, řízení a informovanosti ve společnosti. Mým cílem je podat co nejpodrobnější popis způsobu výběru a zavedení MIS do zavedené stavební společnosti. V první části této práce – teoretické části jsou shrnuty poznatky o manažerských informačních systémech. Tato část je rozdělena na tři kapitoly …more
Abstract:
This thesis describes the managerial information system (MIS) which are used for more effecient control, management and knowledgeability in the company. Aim of my thesis is to describe in details the way of choice and implementation of MIS into the established building company. In the first part of my thesis (theoretical part), there is summarized the knowledge of MIS. This part is divided into three …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní