Ing. Iveta Mašínová

Diplomová práce

Předsednictví ČR v Radě EU - hlavní priority v kontextu politik EU

Czech Republic’s EU Council Presidency - main priorities in the context of the EU policies
Anotace:
Tématem práce je předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v období od 1.1. do 30.6. 2009. Teoretická část je věnována vzniku Evropské unie, poslání a jednotlivých politik. Podrobně je popsán vznik a vývoj důležitých, s institutem předsednictví spjatých, orgánů Evropské unie. Práce pokračuje zaměřením na institut českého předsednictví. Podrobně jsou popsány procesy hledání hlavních priorit …více
Abstract:
The subject of this thesis is the Czech Republic´s EU Council Presidency in the period of 1.1. 2009 - 30.6. 2009. The theoretical part is focused on the origins of the EU, its function and of individual policies. In detail the formation and development of major authorities of the EU lied with the Presidency, is described. The work is further directed to the institute of the Czech Presidency. In detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní