Dung Le Xuan

Master's thesis

Webové aplikace s využitím Linked Open Data

Web application using the Linked Open Data
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevřených dat. Cílem je představit čtenáři v současné době velmi populární téma. Propojení těchto dat nám poskytuje další výhody a možnosti, avšak velké množství otevřených dat je dnes zveřejněno ve formátech, které nelze vzájemně propojit. Proto se autor ve své práci zaměřil také na Linked Data. Důraz není kladen pouze na vznik, současný stav a budoucí …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of open data. The aim is to introduce to reader the currently very popular topic. Linking these data together gives us more advantages and opportuni-ties, however a large number of open data datasets are published in the format that cannot be linked together. Therefore, the author put great emphasis into his work on Linked Data. Emphasis is not placed only on the emergence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Dušan Chlapek
  • Reader: Jan Kučera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41317