Dung Le Xuan

Master's thesis

Webové aplikace s využitím Linked Open Data

Web application using the Linked Open Data
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevřených dat. Cílem je představit čtenáři v současné době velmi populární téma. Propojení těchto dat nám poskytuje další výhody a možnosti, avšak velké množství otevřených dat je dnes zveřejněno ve formátech, které nelze vzájemně propojit. Proto se autor ve své práci zaměřil také na Linked Data. Důraz není kladen pouze na vznik, současný stav a budoucí …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of open data. The aim is to introduce to reader the currently very popular topic. Linking these data together gives us more advantages and opportuni-ties, however a large number of open data datasets are published in the format that cannot be linked together. Therefore, the author put great emphasis into his work on Linked Data. Emphasis is not placed only on the emergence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Dušan Chlapek
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41317