Bc. Zdeňka Vaková

Bakalářská práce

Vady právních úkonů

Mistakes of Legal Acts
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou vady právních úkonů. Práce nabízí komplexní přehled právní úpravy jednotlivých vad právních úkonů vycházející z občanského zákoníku. Práce by se dala rozdělit na šest okruhů. V prvním z nich jsou popsány znaky právního úkonu a jeho druhy. Větší pozornost je zde věnována základnímu a nejvýznamnějšímu právnímu úkonu - smlouva. Nesplnění povinných náležitostí právního …více
Abstract:
This thesis is about mistakes of legal acts. The text shows a global summary of legal acts´mistakes according to civil law. We could devide the text into six parts. In the first part there is written about basic marks and sorts of legal acts. The main attention is paid to the most important legal act – contract. If there are not completed obligatory requirements for legal acts, the consequence is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kuncová
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře