Veronika Tomková

Bakalářská práce

A Customer Satisfaction Analysis of the Company Bar, který neexistuje

A Customer Satisfaction Analysis of the Company "Bar, který neexistuje"
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to identify and analyse customer satisfaction with services of the company Bar, který neexistuje. The thesis consists of theoretical and practical part. In theoretical part the terms like customer satisfaction, CRM, NPS, customer classification, marketing communication, marketing mix and benchmarking are defined. In practical part the company Bar, který neexistuje …více
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je identifikace a analýza spokojenosti zákazníků společnosti Bar, který neexistuje. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy jako spokojenost zákazníka, CRM, NPS, klasifikace zákazníků, marketingová komunikace, marketingový mix a benchmarking. V praktické části je představen podnik Bar, který neexistuje. Dále je definován …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomková, Veronika. A Customer Satisfaction Analysis of the Company Bar, který neexistuje. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi