Veronika Tomková

Bachelor's thesis

A Customer Satisfaction Analysis of the Company Bar, který neexistuje

A Customer Satisfaction Analysis of the Company "Bar, který neexistuje"
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to identify and analyse customer satisfaction with services of the company Bar, který neexistuje. The thesis consists of theoretical and practical part. In theoretical part the terms like customer satisfaction, CRM, NPS, customer classification, marketing communication, marketing mix and benchmarking are defined. In practical part the company Bar, který neexistuje …more
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je identifikace a analýza spokojenosti zákazníků společnosti Bar, který neexistuje. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy jako spokojenost zákazníka, CRM, NPS, klasifikace zákazníků, marketingová komunikace, marketingový mix a benchmarking. V praktické části je představen podnik Bar, který neexistuje. Dále je definován …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tomková, Veronika. A Customer Satisfaction Analysis of the Company Bar, který neexistuje. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe