Vendula KREJČOVÁ

Bakalářská práce

Změny porodnosti během neolitické demografické tranzice: relativní metabolická zátěž kojení

Fertility change during the Neolithic demographic transition: the relative metabolic load of lactation
Anotace:
V mé práci jsem se zaměřila na to, jak byla ovlivněna či změněna porodnost žen v době neolitické demografické tranzice a jaké faktory zapříčinily zvýšenou porodnost v době neolitu. Pomocí rešerše literatury jsem zjistila, že faktorů, které ovlivňovaly plodnost a porodnost žen v době zemědělství, je několik: změny v metabolické zátěži žen, vliv hormonů v době laktace, usedlý způsob života, zvýšení porodnosti …více
Abstract:
In my thesis I focused on how birth rates of women were affected or changed during the neolithic demographic transition and what factors caused an icreased birth rate during the neolithic period. I have found a literature research that there are several factors which affected fertility and birth rate at the time of farmig: ganges in the metabolic burden of women, hormonal effects during lactation, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČOVÁ, Vendula. Změny porodnosti během neolitické demografické tranzice: relativní metabolická zátěž kojení. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie