Lanhui Tu

Bakalářská práce

Assessment of Trading Possibilities with Stocks in Chinese Financial Market

Assessment of Trading Possibilities with Stocks in Chinese Financial Market
Anotace:
In China, stock market plays an important role in Finance. China is a bigger developing country. In term of stock market, China has great potential for development. And the structure of China’s stock market is different. In term of the secondary market, the Shanghai stock exchange and the Shenzhen stock exchange is the main stock exchanges on the mainland, the Hong Kong stock exchange and the Taiwan …více
Abstract:
In China, stock market plays an important role in Finance. China is a bigger developing country. In term of stock market, China has great potential for development. And the structure of China’s stock market is different. In term of the secondary market, the Shanghai stock exchange and the Shenzhen stock exchange is the main stock exchanges on the mainland, the Hong Kong stock exchange and the Taiwan …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava