Sabina HORYNOVÁ

Bakalářská práce

Infekční onemocnění v přednemocniční péči

Infectious diseases in the prehospital care
Anotace:
Infekční onemocnění jsou specifickou částí urgentní péče. Hlavním cílem této práce je zhodnocení algoritmů ? postupů složených z jednotlivých, na sebe navazujících kroků, při přednemocniční péči o pacienta se suspektní diagnózou infekčního onemocnění. Toto rozsáhlé téma jsem zúžila zaměřením se na konkrétní onemocnění ? meningitidu jako infekci centrální nervové soustavy, epiglotitidu, laryngitidu …více
Abstract:
Infectious diseases are a specific part of emergency care. The main aim of this study is to evaluate the algorithms - complex processes of individual, successive steps in the prehospital care of patients with a suspected diagnosis of infectious diseases. The major theme was narrowed by focusing on specific diseases - such as meningitis, an infection of the central nervous system, epiglottitis, laryngitis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Jan Divák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORYNOVÁ, Sabina. Infekční onemocnění v přednemocniční péči. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář