Bc. Lujza Valúšková

Diplomová práce

John Green's Writing Style in Young Adult Literature: Analysis of Original Books and Official Slovak Translations

John Green's Writing Style in Young Adult Literature: Analysis of Original Books and Official Slovak Translations
Anotace:
Predmetom diplomovej práce je analýza štýlu písania amerického autora Johna Greena v literatúre pre deti a mládež. Práca je zameraná na konkrétne prvky, ktoré tento štýl vytvárajú a ich preklad v slovenských dielach. Popisy jednotlivých prvkov a prekladateľských stratégií sú zhrnuté v teoretickej časti práce. V praktickej časti sa práca venuje dvom hlavným kapitolám: v prvej možno nájsť konkrétne prvky …více
Abstract:
Master's thesis deals with the analysis of John Green's writing style in his Young Adult Literature novels. The thesis focuses on specific features, which define this style, and their translation in Slovak works. The theoretical descriptions of these features and translation strategies are summarised in the theoretical part of the thesis. The practical part consists of two main chapters. The first …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta