BcA. Kamila ŠTĚPNIČKOVÁ

Diplomová práce

Set produktů pro domácnost

Set of products for home use
Anotace:
V mé práci se zabývám problematikou požárů v domácnosti. Zaměřuji se na chybějící prvky, díky kterým můžeme tragédii předejít nebo alespoň zmírnit. Jako set produktů pro domácnost jsem navrhla hasící přístroj, detektor kouře a svítilnu. V práci se snažím najít atraktivní, ale přitom funkční tvar a odlišit je od stávajících produktů na trhu.
Abstract:
In my master thesis I deal with the issue of household fires. I focus on the missing elements, thanks to which we can prevent or at least alleviate the tragedy. As a set of household products, I designed a fire extinguisher, a smoke detector and a flashlight. In my work I try to find an attractive, but at the same time functional shape and distinguish them from existing products on the market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Zdeněk Veverka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPNIČKOVÁ, Kamila. Set produktů pro domácnost. Plzeň, 2021. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/