Soňa JANALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání nativní počítačové tomografie ledvin a intravenózní vylučovací urografie k průkazu urolitiázy

Comparison Of Native Computed Renal Tomography And Intravenous Urography To Detect Urolitiasis
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání počítačové tomografie ledvin a intravenózní vylučovací urografie k průkazu urolitiázy. Teoretická část zahrnuje anatomii vylučovacího ústrojí, fyziologii a patologii ledvin. Praktickou část tvoří studie, která popisuje konvenční zobrazovací metody k průkazu urolitiázy a diagnostickou výtěžnost těchto zobrazovacích metod. Studii tvoří soubor pacientů přicházejících …více
Abstract:
This Bachelor Study focuses on comparison of kidney CT / Computerized Tomography/scans and IVP /Intravenous Pyelogram/ to detect urolithiasis. The theoretical part includes the anatomy of urinary tract, physiology and renal pathology. The practical part is formed by study,which describes imaging methods to detect urolithiasis and also describes diagnostic advantage of these scanning methods. My Bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010
Zveřejnit od: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Romana Tarnoczy

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANALÍKOVÁ, Soňa. Srovnání nativní počítačové tomografie ledvin a intravenózní vylučovací urografie k průkazu urolitiázy. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 06. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent