Ing. Martin Rýgl

Diplomová práce

Implementace prediktivního slovníku

Implementation of predictive dictionary
Anotace:
Práce se zabývá přiblížením problematiky týkající se prediktivních slovníků a představuje některá existující řešení. V práci jsou porovnávány známé datové struktury a je představen návrh vlastní implementace prediktivního slovníku. Práce srovnává dvě navržené implementace prediktivního slovníku a hodnotí vlastnosti jednotlivých řešení.
Abstract:
This thesis focuses on predictive dictionaries and presents some existing solutions. Thesis also compares data structures and presents implementation design of predictive dictionary. Two suggestions of predictive dictionary implementation are compared and their attributes evaluated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rýgl, Martin. Implementace prediktivního slovníku. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie