Ing. Jana Hamsová

Diplomová práce

Fundrasingový plán vybrané neziskové organizace

The Fundraising Plan of chosen Non-profit Organisation
Anotace:
Teoretická část této práce definuje fundraising, uvádí základní přehled fundraisingových pravidel a metod. V praktické části je popsána vybraná nezisková organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko “ŘEHOŘE MENDLA” Brno a současný stav jejího fundraisingu. Dále je provedena analýza prostředí a konkurence vybrané neziskové organizace. Na základě teorie a analýz je zpracován fundraisingový …více
Abstract:
In the theoretical part of this thesis the fundraising is defined, as well as a basic overview of the fundraising rules and methods. The practical part deals with the selected non-profit organisation Junak - association of scouts and guides of the Czech Republic, the centre “ŘEHOŘE MENDLA” Brno; and it deals with the current state of its fundraising. Furthermore, an analysis of the competitive environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta