Theses 

Spolky ve městě Přelouč v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století – Mgr. Andrea Kynclová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické

Mgr. Andrea Kynclová

Bakalářská práce

Spolky ve městě Přelouč v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století

Communities in the city Přelouč in the second half of the ninetheenth century and in the first half of the twentieth century

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na spolky města Přelouče v druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola obsahuje historii města. Druhá kapitola popisuje normy a zásady pro existenci spolků. Konec mé bakalářské práce je věnován pouze spolkům města Přelouče.

Abstract: This bachelor thesis is focused on communities in the Přelouč town in the second half of the nineteenth century and in the first half of the twentieth century. Bachelor thesis contains four chapters. The first chapter describes history of the town. The second chapter describes principles and standards for existence of communities. The end of my bachelor thesis is dedicated only for communities of the Přelouč town.

Klíčová slova: Přelouč, historie, spolky, normy a zásady, history, communities, principles and standards

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:25, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz