Lucie Dudíková

Bakalářská práce

Proces neustálého zlepšování v podniku

Continuous improvement process in a company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Proces neustálého zlepšování v podniku“ je určit vhodné nástroje pro analýzu a evaluaci procesu neustálého zlepšování v konkrétním podniku. Teoretická část je zaměřena na vymezení podstatných pojmů, kterými jsou proces neustálého zlepšování, metodologie lean a nástroje lean. V praktické části je popsán a analyzován proces neustálého zlepšování a využití nástrojů metodologie …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Continuous improvement process in a company” is to specify suitable tools for analysis and evaluation of continuous improvement process in the company. The theoretical part is focused on defining relevant terms, which are continuous improvement process, lean methodology and lean tools. Practical part describes and analyses continuous improvement process and use of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta