Bc. Klára Mlýnková

Bakalářská práce

Trestný čin a zavinění

Crime and culpability
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu pojmů, jako je kriminalita, trestný čin a jeho subjektivní stránka - zavinění. Snažím se v této práci o výklad trestného činu podle učebnic trestního práva hmotného a také o jeho výklad dle současné a předchozí právní úpravy. V rámci výkladu trestného činu podle současné a předchozí právní úpravy, navazuje poslední kapitola na hlavní změny a úpravy, které …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysis of concepts, such as criminality, crime and his mental elements of a crime - culpability. I´m trying to interpret the crime according to textbooks of substantive criminal law in this work as well as its interpretation according to the current and the previous legal adjustment. In the framework of interpretation of a crime by the current and the previous legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě