Bc. Tereza Šebková

Diplomová práce

Yield management: plánování kapacit ve službách

Yield management: a capacity planning in service industries
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Yield management: plánování kapacit ve službách“ je využití metod yield managementu v hotelnictví. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o yield managementu, pojem, historie, metody a jeho využití. V praktické části je jedna z metod yield managementu aplikována na hotel Tennis Club s cílem zvýšit počet nabízené ubytovací kapacity způsobem, který bude pro hotel ekonomicky …více
Abstract:
The objective of diploma thesis named “Yield management: a capacity planning in service industry” is the use of yield management methods in hotel industry. Findings about yield management concept, history, methods and applications are summarized in the theoretical part. In the practical part, there is one of the methods of yield management applied to the Hotel Tennis Club to increase the number of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta