Bc. Katarína Klobušníková

Bachelor's thesis

Testovanie rozpoznávacej pamäte: porovnanie rôznych typov obsahu a medzipohlavných rozdielov.

Recognition memory testing: comparison of different types of content and sex differences.
Abstract:
This thesis deals with the comparison of differences between men and women within the computer-administered recognition test. The test is divided into four subtests according to content (words, faces, architecture). Verbal content is also tested after approximately 10 - 13 minutes interval. The work is based on the results of two research samples N1 (52 participants) with the age of 25 ± 8 and N2 …more
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním rozdielov medzi mužmi a ženami v rámci počítačovo administrovaného rozpoznávacieho testu. Test je rozdelený na štyri subtesty podľa obsahu (slová, tváre, architektúra). Slovný obsah je testovaný aj oddialene približne po 10 – 13 minútach. Práca vychádza s výsledkov dvoch výskumných súborov N1 (52 participantov) s vekom 25 ± 8 a N2 (218 participantov) s vekom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. David Lacko

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta