Michal MARKO

Bakalářská práce

Univerzální interiérový modulární system

Universal Interior Modular System
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby studentského nábytku. V teoretické části přibliţuji a rozčleňuji problematiku nábytku, změn v bydlení, pozastavuji se nad ţivotností jako průvodním aspektem nábytku a analyzuji potřeby nábytku pro studenty. Teoretickou část zakončuji rešerší technologií materiálů pouţívaných v nábytkářství, způsobem a účelem balení nábytku. V praktické části této …více
Abstract:
This thesis deals with creation of student furniture. In the theoretical part I dissect the issues of furniture, changes in living, suspend on durability as a accompanying aspect of furniture and analyze needs of student furniture. The theoretical part is ended by technology and material research used in furniture and by furniture packaging. In the practical part of this work you will find wider knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Václav Skácel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKO, Michal. Univerzální interiérový modulární system. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - 3D design

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.