Mgr. Olga Provazníčková

Rigorózní práce

Správní uvážení ve správním trestání

Administrative Discretion in Administrative Punishment
Anotace:
Práce podává jednak stručný pohled na problematiku správního uvážení obecně, jednak konkrétnější vymezení správního uvážení ve vztahu ke správnímu trestání. Správní uvážení lze chápat jako nepostradatelný prostředek pro výkon veřejné správy, který umožňuje její reagovávání na proměnlivost situací či regulovaného prostředí a který tak zajišťuje její efektivní fungování. Správní uvážení je spjato s veškerými …více
Abstract:
In my thesis I try to define the basic features of administrative discretion and explain its application in punishment of administrative delicts. Discretion is defined as the power of the administrative authority to make choice between at least two options of decision. I explain that this power must be understood as the obligation to use consideration. The administrative body should be able to give …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2011
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta