Aneta Ratajová

Bachelor's thesis

Funkce nespolehlivého vypravěče v americké kinematografii na přelomu tisíciletí (1999-2001)

1. Theoretical part: Unreliable Narrator - prof. Ľudovít Labík, ArtD. 2. Practical part: Audiovisual Work or Thematical Set of Audiovisual Works. Length at Least 12 Minutes or Project Part of Theoretical Bachelor Thesis - doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D.
Abstract:
Hlavním tématem bakalářské práce je využití nespolehlivého vypravěče v kinematografii. V teoretické části se věnuje definici nespolehlivého vyprávění, různým modelům a rozdělení vypravěčů do jednotlivých kategorií. Pomocí těchto pojmů jsou v analytické části rozebrány tři vybrané filmy z americké kinematografie, které vznikly mezi lety 1999-2001. Pomocí komparační analýzy jsou daná díla porovnána. …more
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is an unreliable narrator in cinematography. The theoretical part of the thesis deals with the definiton of unreliable narration, explains various models and divides narrators into individual categories. There are three analyzes of selected movies made in America between 1999-2001 in the analytical part. The movies are compared using comparative analysis. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ludovít Labík, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ratajová, Aneta. Funkce nespolehlivého vypravěče v americké kinematografii na přelomu tisíciletí (1999-2001). Zlín, 2021. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Audiovisual Arts - Film Editing

Theses on a related topic

All theses