Zuzana MALIČOVÁ

Diplomová práce

Kognitivní morální usuzování rodičů a jejich dětí v závislosti na ekonomickém statusu rodiny.

Cognitive moral judgment of parents and their children in dependence on the economic status of the family
Anotace:
Cílem této práce je popsat teoretické základy a východiska související s oblastí morálky. Hlavní oblast teoretické části je zaměřena na charakteristiku morálního vývoje a to zejména z pohledu dvou nejznámějších autorů, kteří se zabývají touto oblastí. Tato část je zaměřena i na kritiku těchto teorií. Cílem práce je také popsat a zabývat se odlišnostmi mezi morálním usuzováním a morálním jednání, s …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the theoretical foundations and bases related to the area of morality. The main field of the theoretical part focuses on the characteristics of moral development, and especially from the perspective of two famous authors who deal with this area. This section is targeted on criticism of these theories. The target is to describe and deal with the differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIČOVÁ, Zuzana. Kognitivní morální usuzování rodičů a jejich dětí v závislosti na ekonomickém statusu rodiny.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce