Abdalla Sabri Alahresh, Ph.D.

Disertační práce

Comparative study of physical fitness and prformance in track and field of the Czech and Libyan students of faculty of sport studies and faculty of physical education

Comparative study of physical fitness and prformance in track and field of the Czech and Libyan students of faculty of sport studies and faculty of physical education
Anotace:
Autor testoval zdatnost metodikou UNIFITTEST (baterie šesti testů) a měřil atletickou výkonnost (skok daleký z místa, 100 m sprint, 1.500 běh, vrh koulí) studentů prvních ročníků dvou fakult. Sportovní činnost před vstupem na fakultu byla zjištěna dotazníkem. Data obou skupin byla zpracována Statistickým balíčkem pro společenské vědy a interpretována s využitím srovnávacích tabulek a grafů. Autor prokázal …více
Abstract:
The autor tested the fittness by metodology of UNIFITTEST (battery of six tests) and measured the performance in track and field (standing long jumb, 100 m sprint, 1.500 m run, shot put) of student sof two faculties. Aport activities efore the atry of fakulty was fined out by questionnaire. The fined out data werw elaborated by SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) and interpretated with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 3. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Svatopluk Jančálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie / Kinantropologie