Theses 

Comparative study of physical fitness and prformance in track and field of the Czech and Libyan students of faculty of sport studies and faculty of physical education – Abdalla Sabri Alahresh, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie / Kinantropologie

Abdalla Sabri Alahresh, Ph.D.

Disertační práce

Comparative study of physical fitness and prformance in track and field of the Czech and Libyan students of faculty of sport studies and faculty of physical education

Comparative study of physical fitness and prformance in track and field of the Czech and Libyan students of faculty of sport studies and faculty of physical education

Anotace: Autor testoval zdatnost metodikou UNIFITTEST (baterie šesti testů) a měřil atletickou výkonnost (skok daleký z místa, 100 m sprint, 1.500 běh, vrh koulí) studentů prvních ročníků dvou fakult. Sportovní činnost před vstupem na fakultu byla zjištěna dotazníkem. Data obou skupin byla zpracována Statistickým balíčkem pro společenské vědy a interpretována s využitím srovnávacích tabulek a grafů. Autor prokázal, že zdatnost a atletická výkonnost českých studentů tělesné výchovy je významně vyšší než zdatnost a výkonnost libyjských studentů s výjimkou testu pružnosti.

Abstract: The autor tested the fittness by metodology of UNIFITTEST (battery of six tests) and measured the performance in track and field (standing long jumb, 100 m sprint, 1.500 m run, shot put) of student sof two faculties. Aport activities efore the atry of fakulty was fined out by questionnaire. The fined out data werw elaborated by SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) and interpretated with use of komparative tables and graphs. It was fined that physical fittness and track and field performance of czech physical education student sis significantly Berger than libyan students except the flexibility test.

Klíčová slova: fittness, track and fields, performance, student sof physical education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 3. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Svatopluk Jančálek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:36, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz