Ing. Daniel Řiha

Bachelor's thesis

Elektronické bankovnictví

Electronic banking
Anotácia:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s alternativou běžného bankovnictví - elektronickým bankovnictvím. Dále představit elektronické komunikační kanály, prostřednictvím kterých může klient komunikovat s bankou a ovládat své účty, popsat způsob jejich fungování, jejich technické možnosti, legislativní zázemí v České republice a možnosti jejich využití. Pozornost bude věnována i zabezpečení elektronického …viac
Abstract:
The goal of this thesis is familiarizing the reader with an alternative to casual banking - electronic banking. It also presents electronic communication channels which can be used by clients to communicate with banks and control their accounts, describes their operation, technical possibilities, their legislative backing in the Czech Republic and potential uses. Attention will also be paid to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2006
  • Vedúci: Ing. Arnošt Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
System Engineering and Informatics / Economic Information Systems