Mgr. Martin Slávik

Bachelor's thesis

CasaPound Italia: představení politického hnutí

CasaPound Italia: Presentation of Political Movement
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá představením italského neofašistického politického hnutí CasaPound Italia. V práci je popsán historický vývoj, ideologie, politický program a aktivity, kterým se toto novodobé hnutí věnuje. Část práce se zabývá také mládežnickou organizací CasaPound Italia Blocco Studentesco a náchylností členů hnutí k páchání násilí.
Abstract:
The bachelor thesis deals with Italian neo-fascist political movement CasaPound Italia. It describes historical development, ideology, political program and activities that constitutes the agenda of this modern movement. Part of the thesis also deals with youth organization of CasaPound Italia Blocco Studentesco and with susceptibility of the movement to perpetrate violence.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Doleček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Security & Strategic Studies