Bc. Ladislav Ljapin

Diplomová práce

Výkon státní správy a samosprávy na municipální úrovni jako veřejná služba občanům

State administration and local government execution as a public service at municipal level
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám výkonem státní správy a samosprávy na municipální úrovni. Hlavním cílem práce je definovat problémy spojené s výkonem státní správy a samosprávy v obci. Základním prostředkem ke splnění cíle je šetření mezi občany. Dalším použitým nástrojem je využití odborné literatury z oboru veřejné správy, popis a analýza jednotlivých orgánů obce, jejich činností se zaměřením na …více
Abstract:
This thesis concerns with the execution of public administration and local government at the municipal level. The main objective of this project is to define the problems associated with the execution of public administration and local government in a commune. The basic means of achieving this goal is a survey among citizens. The other tool is the use of literature concerning the field of public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní