Bc. Simona Valášiková

Diplomová práce

Faktory virulence u bakterií rodu Klebsiella a infekce močového traktu

Virulence factors in the genus Klebsiella and urinary tract infections
Abstract:
Urinary tract infections are the most common nosocomial infections, while 80 % of these infections is associated with indwelling urinary catheter. Catheter provides suitable place for bacterial adhesion and subsequent biofilm formation. Among genera frequently isolated from these infections belongs genus Klebsiella. Bacterial virulence factors play an important role in colonisation of urinary tract …více
Abstract:
Infekce močového traktu jsou nejčastějšími nozokomiálními infekcemi, přičemž až 80 % těchto infekcí vzniká v souvislosti se zavedením permanentního močového katétru. Umělý povrch katétru představuje vhodné místo pro bakteriální adhezi a následnou tvorbu biofilmu. Jedním z významných rodů izolovaných z těchto infekcí je rod Klebsiella. Důležitou roli hrají faktory virulence bakterií, pomocí kterých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Veronika Holá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie