Lukáš Zemánek

Bakalářská práce

Modernizace elektroinstalace bytové jednotky - průzkum trhu.

Modernization of house wiring - market researche
Anotace:
Tato bakalářská práce si dává za cíl blíže si představit stále více používané moderní řešení elektroinstalace. Objasní rozdíly mezi klasickou elektroinstalací a instalací s využitím inteligentních prvků. Následuje představení a výčet několika systémů dostupných na našem trhu, na jakém principu pracují, jejich přednosti a možnosti využití. Práce je zakončena ekonomickým srovnáním jednotlivých chytrých …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce more closely modern solutions increasingly used in wiring. The thesis explains differences between classical wiring and wiring where smart components are used. Following part presents a list of systems available in our market. There is explained how they work, their strengths and how they can be used. The final part of the thesis contains an economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: David Helštýn
  • Oponent: Petr Bernat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava