Anna Culková

Bakalářská práce

Odsolování mořské vody a remineralizace odsolené vody

Desalination of sea water and remineralization of desalinated water
Anotace:
Bakalářská práce se v první části zaměřuje na odsolování mořské a brakické vody, na důvody a související problémy, zejména však na popis jednotlivých způsobů odsolování. Druhá část práce popisuje pozitiva a negativa odsolené vody s ohledem na lidské zdraví a na její využití v průmyslu a zemědělství, způsoby její následné remineralizace a technologické provozy z různých částí světa.
Abstract:
The main focus of this bachelor thesis is at first desalination of seawater and brackish water, reasons for and problems with desalination and describes methods, which are used for desalination. The following section describes the positives and negatives of desalination of water. The possible risks for human health and for use in industry and agriculture are mentioned. The methods of remineralization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Culková, Anna. Odsolování mořské vody a remineralizace odsolené vody . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí

Práce na příbuzné téma