Hana Schneiderová

Bakalářská práce

Komparace kontroních systémů v oblasti veřejných zakázek - Česká republika, Velká Británie, Irsko

International comparation of review systems in public procurements - the Czech Republic, United Kingdom, Ireland
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce jsou přezkumné systémy v České republice, Velké Británii a Irsku. V úvodní části jsou popsány veřejné zakázky a obecně kontrolní systémy a jejich možnosti. Hlavní část je zaměřena na podrobný popis kontrolních systémů ve třech zmíněných státech. Práce je zakončena jejich komparativní analýzou, která poukazuje na některé výhody a nevýhody včetně doporučení pro Českou republiku …více
Abstract:
The subjects of thesis are the review systems in public procurement in the Czech Republic, United Kingdom and Ireland. In the introductory part the public procurement are defined, after which follows basic information about control systems and its possibilities. Main part is concentrated on detailed description of review systems in three mentioned states. The work is finished by the comparative analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Pavel
  • Oponent: Leoš Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22793