Bc. Naděžda VÁLKOVÁ

Diplomová práce

Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko v oblasti cestovního ruchu

The development strategy of the micro region Valašsko - Horní Vsacko in tourism area
Anotace:
Tématem mé diplomové práce se Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vsacko v oblasti cestovního ruchu. Tato práce je rozdělena na dvě části {--} teoretickou a praktickou. V teoretické části shrnuji poznatky využitelné pro zpracování tohoto tématu, a to z oblasti cestovního ruchu, marketingu cestovního ruchu a teoretickými zásadami rozvoje regionů. V praktické části na základě socioekonomické analýzy …více
Abstract:
The subjekt of my thesis is The development strategy of the micro region Valašsko - Horní Vsacko in tourism area. The thesis is dividend into two parts {--} theoretical and practical. I the teroetical section I summarize theoretical basses of tourist, tourist marketing and theo-retical principles of regional development. In the practical part both strong and teak points and possible chances or dangrs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12761

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLKOVÁ, Naděžda. Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko v oblasti cestovního ruchu. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2019

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj