Bc. Naděžda VÁLKOVÁ

Master's thesis

Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko v oblasti cestovního ruchu

The development strategy of the micro region Valašsko - Horní Vsacko in tourism area
Abstract:
Tématem mé diplomové práce se Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vsacko v oblasti cestovního ruchu. Tato práce je rozdělena na dvě části {--} teoretickou a praktickou. V teoretické části shrnuji poznatky využitelné pro zpracování tohoto tématu, a to z oblasti cestovního ruchu, marketingu cestovního ruchu a teoretickými zásadami rozvoje regionů. V praktické části na základě socioekonomické analýzy …more
Abstract:
The subjekt of my thesis is The development strategy of the micro region Valašsko - Horní Vsacko in tourism area. The thesis is dividend into two parts {--} theoretical and practical. I the teroetical section I summarize theoretical basses of tourist, tourist marketing and theo-retical principles of regional development. In the practical part both strong and teak points and possible chances or dangrs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009
Identifier: 12761

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Jiří Macháček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁLKOVÁ, Naděžda. Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko v oblasti cestovního ruchu. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2019

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic policy and administration / Public Sector Administration and Regional Development