Bc. Pavla Nováková

Diplomová práce

Basel II – zkušenosti bank v ČR s implementací a dopady nových pravidel pro stanovení kapitálové přiměřenosti

Basel II - experience of banks with the implementation and impact of new rules for determining capital adequacy
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci a dopady pravidel kapitálové přiměřenosti Basel II vybranými bankami v České republice. Práce se zabývá problematikou regulace bankovní soustavy, řízením rizik v bankách. Dále jsou zde definovány tři pilíře Basel II a je popsána jejich náplň. V aplikační části práce uvádím, jakým způsobem začlenily banky nová pravidla do svých předpisů, a zaměřuji se …více
Abstract:
This thesis is focused on implementation and impact of new rules for determining capital adequacy Basel II of selected commercial banks in the Czech Republic. This thesis deals with regulation of the banking system and risk management in banks. There are also defined three pillars of Basel II and described their content. In the application part of thesis I describe how banks integrated the new rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bořivoj Pražák
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby