Markéta HANIČÁKOVÁ

Diplomová práce

Gender, maskulinita a feminita

Gender, masculinity and femininity
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá fenoménem genderu, psychologickými rozdíly mezi muži a ženami z hlediska makulinity a feminity a také odlišností jejich rolí ve sféře rodinné a pracovní. V teoretické části je věnována pozornost pojmům, které se k danému tématu váží a následně je rozebírána problematika diskuze o ženství a mužství z hlediska čínské filozofie, antické mytologie a psychologie. Nastiňuji …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of gender, psychological differences between men and women from the point of view of masculinity and femininity and also with the distinction of their roles between family and working sphere. The theoretical part is dedicated to terms associated with the given topic. Consequently, I describe the question of discussions about manhood and womanhood from the point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2008
Zveřejnit od: 26. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANIČÁKOVÁ, Markéta. Gender, maskulinita a feminita. Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením