Bc. Zuzana Pýchová

Master's thesis

Komparace složení a stavby těla u dětské populace věnující se pravidelné pohybové aktivitě (street dance) a dětí nepravidelně sportujících

The comparison of body composition and physique of children regularly practising physical activity (street dance) and children without regular physical activity
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je komparace složení a stavby těla u dětské populace věnující se pravidelné pohybové aktivitě (street dance) a dětí nepravidelně sportujících.
Abstract:
Comparison of body structure and body composition among population of children taking part in regular physical activity of street dance and children not undertaking any physical activity on regular basis is the main aim of this diploma thesis.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií