Klára Bětíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. P.P.Gojdičem, OSBM

Anotace:
Absolventská práce je teoretickou prací s využitím prvků kompilace a komparace. Hlavním cílem této práce tedy bylo systematicky popsat činnost Řeckokatolické charity Prešov, analyzovat její ideová východiska i důrazy v praxi a srovnat je s duchovním odkazem jejího zakladatele biskupa bl. Petra Pavla Gojdiče, OSBM. Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první z nich se zabývá životem a osobností …více
Abstract:
This graduate thesis is an theoretical thesis using the elements of compilation and comparison. The main aim of thesis was to describe the activities of GCC in a systematic way, analyze its ideological basis and emphasis in practice and compared them with the spiritual legacy of its founder-bishop blest Gojdič. The thesis is divided into three chapters. First of them deals with life and personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Walerián Bugel, dr.
  • Oponent: ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce