Bc. Kristýna Řačáková

Diplomová práce

Evropeizace programových dokumentů hnutí ANO

Europeanization of program document of ANO movement
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou volebních programů hnutí ANO pro volby do PSP ČR v roce 2013 a do EP v roce 2014 a souladem jeho cílů s cíli politické frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Cílem této práce bylo určit míru evropeizace volebních programů a cílů hnutí ANO a posoudit jejich soulad v cíli frakce, jejíž součástí jsou na půdě EP. V teoretické části práce …více
Abstract:
The present thesis deals with the content analysis of election programs of the movement ANO for elections to the Chamber of Deputies in 2013 and the EP in 2014 and its unity with the goals of political faction of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe. The aim of this thesis is to determine the degree of europeanization election programs and goals of the movement ANO and review their unity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií