Bc. Romana Škutíková, DiS.

Diplomová práce

Marketing jako nástroj rozvoje a budování tržní pozice Lázní Darkov, a. s.

Marketing as a tool for development and building market position of Darkov Spa, Inc.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu stávající situace konkrétního podniku, identifikaci klíčových faktorů vedoucích k rozvoji a tržní pozice, za použití metod popsaných v teoretické části a návrhu alternativních cest vedoucích k posilování povědomí o značcea zlepšování image společnosti u vybraných cílových skupin.Diplomová práce má dvě části. Teoretická část popisuje základní pojmy marketingového …více
Abstract:
The aim of this Master´s thesis focuses on the analysis of the current situation ofa particular undertaking, identify the key factors leading to the development and market position using the methods described in the theoretical part and the design of alternative paths to strengthen brand awareness and improve the company's image in selected target groups. The Master´s thesis is dividend into two main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Oponent: Jiří Mezuláník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.