Bc. Peter Strieška

Diplomová práce

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na efektivitu testování ve společnosti zabývající se vývojem softwaru a možnosti její zlepšení. Do rozsahu práce spadá průzkum testování ve společnosti Y Soft. Práce měří přínos testovacích metod, analyzuje jejich výhody a nevýhody a snaží se navrhnout řešení pro problémy, které snižují jejich efektivitu. Cílem této práce je popsat testování vývojáři, jeho silné a slabé …více
Abstract:
This master thesis is focused on testing effectivity in software development company and how to improve it to increase product value. The scope of the thesis it to explore the history of testing approach in Y Soft company and measure its assets, analyse weaknesses and suggest solutions to issues that are a bottleneck of effectivity. The goal is to describe developer testing methodology, its weaknesses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Gešvindr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky