Bc. Petr Michálek

Bakalářská práce

Integrovaný plán rozvoje města - analýza a hodnocení na příkladu města Brna

Integrated development plan - analysis and assessment : the case of Brno
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Integrovaný plán rozvoje města – analýza a hodnocení na příkladu města Brna je analýza Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), jako nástroje čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 - 2013. První část práce analyzuje vznik, potřebu a vztah nástroje IPRM k urbánnímu plánování a popisuje metodiku uplatnění nástroje IPRM v předmětném …více
Abstract:
The goal of the submitted bachelor thesis Integrated development plan – analysis and assessment: the case of Brno is the analysis of Integrated development plan (IDP), as a tool for funding from the EU Structural Funds during the programming period 2007 – 2013. The first part of the bachelor thesis analyzes the rise, the need and basic consequences of IDP to the urban planning and describes the methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Řeřicha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta