Mgr. Oliver Stříbrný

Diplomová práce

Výstava jako dílo souborné

The Exhibition as a Collective Work
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je výstava jako dílo souborné chráněné autorským právem. V první části se práce zaměřuje na jednotlivé pojmové znaky děl souborných, konkrétně na jedinečnost výsledku tvůrčí činnosti autora výstavy, na subjekt autorského práva k výstavě a na libreto výstavy jako její vyjádření v objektivně vnímatelné podobě. Dále se práce zabývá uspořadatelskou tvůrčí činností vedoucí …více
Abstract:
The subject matter of this thesis is the exhibition as a collective work protected by copyright. The first part of the thesis focuses on individual conceptual features of collective works, in particular the uniqueness of the result of the creative activity of the author of the exhibition, the subject of the copyright to the exhibition, and the libretto of the exhibition as its expression in an objectively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Luboš Brim

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma