Ing. Lukáš Ledvinka

Bakalářská práce

Možnosti řešení křižovatky silnic I/34 a I/37 ve Ždírci nad Doubravou z hlediska bezpečnosti dopravy

Possibility of solving the crossroad on I/34 and I/37 in Ždírec nad Doubravou from the safety of transportation point of view
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá změnou organizace dopravy za účelem zvýšení bezpečnosti. Obsahuje analýzu současného stavu řešené křižovatky a výpočet kapacity. Na základě provedené analýzy je navržena změna neřízené křižovatky na křižovatku okružní a další změny vedoucí ke zvýšení bezpečnosti křižovatky.
Abstract:
The aim of this thesis is change the organization to improve traffic safety. This work includes analyse of current conditions on solved crossroads and capacity calculation. On the basic of the analysis is proposed to amend an uncontrolled crossroads at the traffic circle and other changes to increase safety of the crossroads.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ledvinka, Lukáš. Možnosti řešení křižovatky silnic I/34 a I/37 ve Ždírci nad Doubravou z hlediska bezpečnosti dopravy. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera