Bc. Veronika URBÁNKOVÁ

Diplomová práce

Začlenění osob se sluchovým postižením do sociokulturního prostředí majoritní společnosti

Integration of Persons with Hearing Disabilities into Socio-Cultural Environment of Majority Society
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na začlenění osob se sluchovým postižením do společnosti. Cílem této diplomové práce je analýza možností začlenění osob se sluchovým postižením do sociokulturního prostředí majoritní společnosti. Diplomová práce je prací výzkumnou a je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou.V první, teoretické části se zabývám stručným dělením sluchových vad, …více
Abstract:
This diploma dissertation is focused on integration of hearing handicapped people in the society. The objective of the diploma dissertation is the analysis of possibilities to integrate the hearing handicapped people in socio-cultural milieu of the majority society. The diploma dissertation is an investigation work and it is divided into two parts, namely to theoretical and practical ones. In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNKOVÁ, Veronika. Začlenění osob se sluchovým postižením do sociokulturního prostředí majoritní společnosti. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses o2ju73 o2ju73/2
27. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 5. 2013
Bulanova, L.
28. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.