Alena URBANOVÁ

Diplomová práce

Analýza a komparace vědomostí a dovedností žáků z dějepisu na vybraných středních školách na základě didaktického testování.

Analysis and comparison of the knowledge and skills of students of history at selected secondary schools based on didactic testing.
Anotace:
Cílem diplomové práce je zkoumat a porovnat možné rozdíly ve vědomostech v historii a dovednostech studentů kvint víceletých gymnázií a studentů 1. ročníků čtyřletých gymnázií. Snahou je především ověřit hypotézu, zda studenti víceletých gymnázií dosahují při testování lepších výsledků než jejich vrstevníci ze základních škol. Za účelem vzájemného porovnání jsou zvolena gymnázia litoměřického okresu …více
Abstract:
The work examines the possible differences in historical knowledge and skills students kvint grammar schools and students 1. grades of grammar schools four-year. Testing is carried out through its own compiled didactic tests. The objective of this work is to compare the knowledge and skills students have acquired in the lessons of history. I want to test the hypothesis that the pupils of the grammar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Šerberová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANOVÁ, Alena. Analýza a komparace vědomostí a dovedností žáků z dějepisu na vybraných středních školách na základě didaktického testování.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta