Zdeněk Jůda

Bakalářská práce

Analýza pracovní činnosti a návrh na zvýšení produktivity ve vybraném podniku

Analysis of Work Activities and Proposal to Increase Productivity in the Selected Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a měření pracovních činností ve výrobní společnosti a hledání možných způsobů, jak provádět pracovní činnosti efektivněji. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. První část práce se zabývá lidským faktorem ve firmě, dále popisuje způsoby a metody provádění analýzy a měření pracovních činností. Druhá část popisuje společnost, ve které je analýza …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on analysis and measurement of work activities in a manufacturing company and finding ways to work more efficiently. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The first part of the thesis deals with the human factor in the company, it futher describes ways and methods how to perform the analysis and the measurement of work activities. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Viskup, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jůda, Zdeněk. Analýza pracovní činnosti a návrh na zvýšení produktivity ve vybraném podniku. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe