Theses 

České rozvojové projekty v zemích Balkánského poloostrova: případová studie – Mgr. Bc. Dorota Ciompová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Dorota Ciompová

Bakalářská práce

České rozvojové projekty v zemích Balkánského poloostrova: případová studie

Czech Development Aid Projects in the Balkans: A Case Study

Anotace: Bakalářská práce se zabývá projektem české rozvojové spolupráce ve vybraném státu Balkánského poloostrova. Práce mapuje motivy, přípravu, realizaci a naplnění stanovených cílů zvoleného projektu a zkoumá jeho dopady na životní úroveň příjemců této pomoci. Cílem práce je analýza projektu z hlediska jeho významu, výsledků, efektivity, udržitelnosti a dalších faktorů. Tyto závěry mohou být chápány jako lessons-learnt a aplikovány na další tvorbu české zahraniční rozvojové spolupráce.

Abstract: This final thesis is considering the topic of Czech Development Aid in the Balkan region, particularly one project exercised in Bosnia and Herzegovina in 2009. Our main goal is to describe the background of the project, how it was implemented, what were its aims etc. Afterwards we will be trying to analyze these results according to several categories as efficiency, sustainability, significance etc. Since the problem of the efficiency of the development aid is very important issue nowadays, we will reflect if the results could be implemented in the real-life Czech Development Aid.

Klíčová slova: Rozvojová spolupráce, transformační spolupráce, Bosna a Hercegovina, česká rozvojová spolupráce, efektivita rozvojové spolupráce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:44, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz