Mgr. Denisa Kratochvílová

Diplomová práce

Názory učitelů 1. stupně ZŠ na pohybový režim žáků

First grade elementary school teachers opinions on exercise regime of primary school pupils
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na pohybový režim žáků na 1. stupni základních škol v návaznosti na edukační program Pohyb a výživa. Teoretická část se zabývá pohybovým režimem a pohybovou gramotností, dále je orientovaná na správný pohybový režim žáků, ten vede k dodržování zdravého životního stylu a zlepšení zdraví. Dotýká se vzdělávání žáků mladšího školního věku, vybraných projektů, které probíhají …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the exercise regime of primary school pupils. The theoretical part is focused on the exercise regime and physical activity. The diploma thesis is built on educational program of Exercise and nutrition. The main thing is to start to follow a healthy lifestyle and the diploma thesis is focused on movement part. Most of it deals with the project of Exercise and nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta